จักรปักคอมพิวเตอร์
ตอนนี้คุณอยู่ภาษาไทย เปิดหน้าภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์
 
 
 

บริษัท แมควัน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แมควัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำเกี่ยวกับเครื่องเย็บปักถักร้อยและเครื่องตัดเลเซอร์ ตอนนี้มีการขายเครี่องและศุนย์บริการให้กับลูกค้าในเมื่อนไทยจะ บริษัท Taizhou Sinojo Optoelectric Technology Co.,LTD. ที่ประเทศจีน แมควันเป็นตัวแทน Taizhou Sinojo ที่ให้บริการภายในตลาดไทย หลังจาก บริษัท แมควัน (Thailand) จำกัด ได้เข้าเป็นสมาชิก GET 2010 คนเริมรู้จากและสนใจเครื่องของ “ELLINA”
HF-601 เครื่องประกอบเสื้อผ้าในรูปแบบผูกมัด
 
HF-701 เครื่องติดเทปกาวและตัดแต่งขอบผ้า
 
HF-702 เครื่องพับขอบอัตโนมัติ
 

HF-703 เครื่องจักรพับขอบและติดแถบเทปกาว
 
HF-801 เครื่องพันธะไร้รอยตะเข็บเย็บ
 
HF-802 เครื่องพับขอบไร้รอยตะเข็บเย็บ
 

HF-902 เครื่องติดเทปกาวและพับขอบยางยืดอัตโนมัติสองด้าน
 
เครื่องจักรปักเย็บหมวก EL-902C
 
เครื่องจักรปักเย็บหมวก EL-908C
 

เครื่องจักรปักร้อยชนิดแบบราบ EL-340
 
เครื่องจักรปักร้อยชนิดแบบราบ EL-624
 
Single Head Compact Embroidery Machine EL-901T
 

Copyright © 2015 MAC ONE (THAILAND) CO., LTD. All rights reserved.